Rok 2015 - zbycie mienia stanowiącego majątek gminy