Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach przetarg nieograniczony pn. "Remont dachu Kościoła Parafialnego w Chichach"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.  "Remont dachu Kościoła Parafialnego w Chichach " o wartości  nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000EUR

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka  p. w. św.  Jana Chrzciciela w Chichach,  Bobrzany 88, 67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 11.08.2016r. godzina 12:00 

Ogłoszenie o  zamówienia publicznego "Remont dach Kościoła Parafialnego w Chichach"  - do pobrania plik pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania plik pdf 
 
Projekt Archtektoniczno-Budowlany Roboty budowlane polegające na remoncie dachu i przemurowania fragmentu ściany  Kościoła w Chichach Wyciąg Etap  2 - do pobrania plik pdf
Rysunek 4A-2 Oparcie płatwi P! - etap II - remont  - do pobrania plik pdf 
Rysunek 51 Więzar niepełny Etap III remont - do pobrania plik pdf
Rysunek 52 Więzar pełny Etap II remont - do pobrania plik pdf 
Kosztorys ślepy  Etap 2 remont bez prozbiterium - do pobrania plik pdf
 
Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze - do pobrania plik  jpg 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2016-07-27 20:54:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2016-08-01 11:11:00)