Gmina Małomice przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. "Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany do dróg wyższej kategorii

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.  "Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany do dróg wyższej kategorii" o wartości  nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000EUR

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 06.07.2016r. godzina 13:00 

Ogłoszenie o  zamówienia publicznego "Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany  do dróg wyższej kategorii"  - do pobrania plik pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobtrania plik pdf.   01.07.2016 r. poprawiono błąd pisarski  na str. 12, 22 SIWZ  zastępując słowo Śliwnik słowem Bobrzany. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  -  do pobrania plik pdf.
Część 1 "Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany  do dróg wyższej kategorii" Droga gminna dz. nr ewd. 427; 439; 438; 429; 465;
Projekt Budowlany  wspólny dla częsci ! i 2   - do pobrania plik pdf
Projekt Zagospodarowania Terenu  - rysunek  - do pobrania plik pdf
Przedmiary - do pobrania plik pdf
Przekroje rysunki  wspólne dla częśći 1 i 2 - do pobrania plik pdf 
Ważne !!! Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1. Poprawa Gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany do dróg wyższej Kategorii” Dz nr ewd. 427, 439, 438, 429, 465. - do pobrania plik rtf
Część II "Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany  do dróg wyższej kategorii" Droga gminna dz. nr ewd. 467; 471; 479
Projekt Budowlany wspólny dla części 1 i 2 - do pobrania plik pdf
Projekt Zagospodarowania Terenu  - rysunek 1 - do pobrania plik pdf , rysunek 2 - do pobrania plik pdf ,
Przedmiary - do pobrania plik pdf
Przekroje rysuneki wspólne dla części 1 i 2  - do pobrania plik pdf 
Ważne !!!  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2   Poprawa Gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Bobrzany do dróg wyższej Kategorii” Dz nr ewd. 467, 471, 475    - do pobrania plik rtf.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2016-06-20 19:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2016-07-22 15:55:04)