Gmina Małomice przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. "Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Janowiec do dróg wyższej kategorii

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.  "Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Janowiec do dróg wyższej kategorii" o wartości  nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000EUR

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 04.07.2016r. godzina 11:45     08.07.2016 r. godzina 11:45

Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Janowiec  do dróg wyższej kategorii -Droga gminna dz. nr 342, 356, 238, 230

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - do pobrania plik pdf

UWAGA ! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2016 r. - do pobrania plik pdf.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania plik rtf.

UWAGA ! Modyfikacja  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 29.06.2016 r.  - do pobrania plik rtf.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - do pobrania plik pdf.

Projekt Budowlany - do pobrania plik pdf 

Projekt Zagospodarowania Terenu - rysunek 1 - do pobrania plik pdf , rysunek 2 - do pobrania plik pdf 

Przedmiary - do pobrania plik pdf

Przekroje - do pobrania plik pdf

WAŻNE I Ogłoszenie z dnia 02.08.2016 r.  o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonania zadania pn.  "Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małomice z uwzględnieniem dostępności użytkowników dróg w miejscowości Janowiec  do dróg wyższej kategorii" - do pobrania plik pdf 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2016-06-17 11:40:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2016-08-02 15:53:21)