Gmina Małomice - przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Dowozy w roku szkolnym 2014/2015 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Dowozy w roku szkolnym 2014/2015 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach" o wartości nieprzekraczającej 193.000EUR

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 19.08.2014r. godzina 11:00

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego „Dowozy w roku szkolnym 2014/2015 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach” - do pobrania pdf.

SIWZ „Dowozy w roku szkolnym 2014/2015 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach” wraz z załącznikami  - do pobrania rtf.  (poprawna 07.08.2014r.) do pobrania rtf. (poprawna z dnia 12.08.2014r.) 

Załącznik do SIWZ Informacja  w sprawie przynależności do grupy kapitałowej  - do pobrania doc.

WAŻNE !!! Ogłoszenie z dnia 20 sierpnia 2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania plik rtf

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2014-08-06 10:48:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2014-08-20 14:37:45)