Ośrodek Pomocy społecznej w Małomicach - przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 21 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach związana z realizacją projektu pn.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.   Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 21 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej  dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach związana z realizacją projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach” ” o wartości nieprzekraczającej 207.000 EUR.

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach ul. Konopnickiej 7, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert: 25 kwietnia  2014r. godzina 10:00

Dokumenty przetargowe ogólne:  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 21 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach związana z realizacją projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach”- do pobrania pdf.

SIWZ  Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 21 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach związana z realizacją projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach” - do pobrania rtf.

Zał do SIWZ . od nr 1 do nr 6 Oferta - do pobrania rtf.

Zał do SIWZ.   Wzór umowy -  do pobrania rtf.

Ogłoszenie  o unieważnieniu przetargu - do pobrania rtf. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2014-04-17 22:31:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2014-05-29 15:02:25)