Gmina Małomice II przetarg nieograniczony pn. "Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie II przetargu nieograniczonego na realizację zadania Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy,   Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach"  o wartości nieprzekraczającej 5.186.000 EUR. 

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:  06 marca   2014r. godzina 10:45

Dokumenty przetargowe wspólne:

WAŻNE !!! Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.03.2014r. - do pobrania plik  pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy,   Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach" - do pobrania pdf.

SIWZ „Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy,   Lubiechów, Śliwnik i Żelisław oraz parkingu w Bobrzanach" -   nieobowiązujący  do pobrania plik rtf.   aktualny -  do pobrania plik rtf.

Zał. nr 1 Oferta - do pobrania plik rtf.   Dodane !!!

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp - do pobrania plik rtf.

Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 uzp -  do pobrania plik rtf.

Zał nr  3 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - do pobrania plik doc.

Zał. nr 4 Doświadczenie zawodowe  - do pobrania plik rtf..

Zał. nr 5 Wykaz osób   - do pobrania plik rtf

Zał. nr 7 Wzór umowy  - do pobrania plik rtf.

CZĘŚĆ I  "Budowa i wyposażenie 5 placów zabaw na terenie Gminy Małomice 

Dodana  STWIOR - "Budowa i wyposażenie 5 placów zabaw na terenie Gminy Małomice - do pobrania plik doc.   

KOSZTORYSY ŚLEPE 

Kosztorys Chichy - do pobrania plik pdf

Kosztorys Janowiec - do pobrania plik pdf

Kosztorys Lubiechów -  do pobrania plik pdf.

Kosztorys Śliwnik  - do pobrania plik pdf

Kosztorys Żelisław  - do pobrania plik  pdf

PROJEKTY BUDOWLANE

Projekt budowlany  Chichy - do pobrania plik doc 

Projekt budowlany Janowiec - do pobrania plik doc

Projekt budowlany Lubiechów - do pobrania plik doc

Projekt budowlany Śliwnik - do pobrania plik doc

Projekt budowlany Żelisław - do pobrania plik doc

SCHEMATY PLACÓW ZABAW 

Rysunek  Cichy  -  do pobrania plik pdf

Rysunek Janowiec - do pobrania plik pdf

Rysunek Lubiechów - do pobrania plik pdf

Rysunek Śliwnik - do pobrania plik pdf

Rysunek Żelisław - do pobrania plik pdf

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Projekt zagospodarowania działki Chichy - do pobrania plik pdf

Projekt zagospodarowania działki Janowiec - do pobrania plik pdf

Projekt zagospodarowania działki  Lubiechów - do pobrania plik pdf

Projekt zagospodarowania działki Śliwnik - do pobrania plik pdf

Projekt zagospodarowania działki Żelisław - do pobrania plik pdf

WAŻNE !!!  Odpowiedzi z dnia 26.02.2014r. na zapytania Wykonawców  - do pobrania plik pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2014-02-18 19:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2014-03-13 22:42:36)