Ośrodek Pomocy społecznej w Małomicach - przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. "Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach?

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. PRZYGOTOWYWANIE  I  WYDAWANIE  GORĄCYCH  POSIŁKÓW  DLA  PODOPIECZNYCH  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  MAŁOMICACH o wartości nieprzekraczającej 200.000 EUR.

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach ul. Konopnickiej 7, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert: 09 stycznia  2014r. godzina 12:00

Dokumenty przetargowe ogólne:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym PRZYGOTOWYWANIE  I  WYDAWANIE  GORĄCYCH  POSIŁKÓW  DLA  PODOPIECZNYCH  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  MAŁOMICACH- do pobraniaa pdf.

SIWZ  PRZYGOTOWYWANIE  I  WYDAWANIE  GORĄCYCH  POSIŁKÓW  DLA  PODOPIECZNYCH  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ W  MAŁOMICACH- do pobrania doc

Zał. nr 1 Oferta - do pobrania rtf.

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp - do pobrania doc.

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 uzp - do pobrania rtf.

Zał. nr 4 Wykaz osób - do pobrania rtf..

Zał. nr 5 Wzór umowy -  do pobrania rtf.

WAŻNE !!! Ogłoszenie z 10 stycznia 2014r.  o wyborze najkorzystniejszej oferty -   do pobrania  plik rtf.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2013-12-29 19:53:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2014-01-14 09:05:47)