Nadawanie numeracji porządkowej

 Karta usługi 000  Nadanie numeru porządkowego nieruchomości i nazewnictwa ulic
 
Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U.Nr 23 poz.151 z późn.zm.)
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Kopia planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości.

Opłaty :
1. Wniosek - 5 zł. w znakach opłaty skarbowej  (art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)
2. Od każdy załącznika - 0,50 zł. w znakach oplaty skarbowej (art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)

Znaki opłaty skarbowej można nabyci  w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice 

Termin:
30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie stosownego zaświadczenia.

Komórka / osoba odpowiedzialna :
Referat Rozwoju Gospodarczego / referent Karolina Zowczak
pok. 14
tel. wew. 36
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-25 22:19:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-07-13 13:03:09)