Gmina Małomice - przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Dowozy w roku szkolnym 2013/2014 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Dowozy w roku szkolnym 2013/2014 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach" o wartości nieprzekraczającej 193.000EUR

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 19.08.2013r. godzina 11:30

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego „Dowozy w roku szkolnym 2012/2013 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach” - do pobrania pdf.

SIWZ „Dowozy w roku szkolnym 2013/2014 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach” wraz z załącznikami  - do pobrania rtf..

Załącznik do SIWZ Informacja  w sprawie przynależności do grupy kapitałowej  - do pobrania doc.

WAŻNE !!! Ogłoszenie z dnia 20.08.2013r.  o wyborze najkorzystniejszej oferty  - do pobrania rtf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2013-08-09 23:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2013-08-20 22:47:57)