Gmina Małomice przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZALEWU WODNEGO W MAŁOMICACH"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.  "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.  „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZALEWU WODNEGO W MAŁOMICACH” o wartości nieprzekraczającej  200.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert: 12 listopada  2012r. godzina 12:45

Dokumenty przetargowe ogólne:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZALEWU WODNEGO W MAŁOMICACH”  - do pobrania pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4 grudnia 2012r.  - do pobrania pdf

SIWZ "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZALEWU WODNEGO W MAŁOMICACH”  - do pobrania doc.

Zał. nr 1 Oferta -      do pobrania rtf.

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp - do pobrania doc.

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 uzp - do pobrania rtf.

Załącznik nr 4 Oświadczenie osoby fizycznej - do pobrania doc.

Zał. nr 6 Wykaz osób - do pobrania rtf..

Zał. nr 5 Doświadczenie Zawodowe - Wykaz robót - do pobrania rtf.

Zał. nr 7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - do pobrania rtf.

Zał. nr 8 Wzór umowy - do pobrania rtf.    Wzór umowy - korekta  z dnia 10.12.2012r. do pobrania rtf.  

 

Odpowiedzi na  zapytania

1. Odpowież na zapytanie z dnia 10.12.2012r.       -  do pobrania pdf.  

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  -  do pobrania 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2012-12-04 19:28:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2012-12-20 16:01:03)