Gmina Małomice przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. ?REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR: 102204F, UL. KOŚCIUSZKI, NA KANALE MŁYNÓWKA W MAŁOMICACH, ETAP II ? MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI Z NAWIĄZANIEM DO PŁYTY MOSTOWEJ?

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR: 102204F, UL. KOŚCIUSZKI, NA KANALE MŁYNÓWKA W MAŁOMICACH, ETAP II – MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI Z NAWIĄZANIEM DO PŁYTY MOSTOWEJ”  o wartości nieprzekraczającej 5.000.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert: 25 września 2012r. godzina 12:00

Dokumenty przetargowe ogólne:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR: 102204F, UL. KOŚCIUSZKI, NA KANALE MŁYNÓWKA W MAŁOMICACH, ETAP II – MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI Z NAWIĄZANIEM DO PŁYTY MOSTOWEJ” - do pobrania pdf.

SIWZ „REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR: 102204F, UL. KOŚCIUSZKI, NA KANALE MŁYNÓWKA W MAŁOMICACH, ETAP II – MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI Z NAWIĄZANIEM DO PŁYTY MOSTOWEJ” - do pobrania doc.

Zał. nr 1 Oferta -  do pobrania doc.

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp - do pobrania doc.

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 uzp - do pobrania doc.

Zał. nr 6 Wykaz osób - do pobrania doc.

Zał. nr 5 Doświadczenie Zawodowe - Wykaz robót - do pobrania doc.

Zał. nr 7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - do pobrania doc

Zał. nr 8 Wzór umowy - do pobrania doc.

Dokumentacja techniczna:

Projekt modernizacji nawierzchni  /Opis Techniczny/ wraz z przedmiarem robót  - do pobrania pdf.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - do pobrania pdf.

1. Plan sytuacyjny - do pobrania pdf.

2. Przekroje poprzeczne  - do pobrania pdf.

3. Przekrój podłużny  - do pobrania pdf.

4. Rysunki konstrukcyjne  - do pobrania pdf.

5. Przekroje poprzeczne  - do pobrania pdf.

WAŻNE !!!    OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  -   do pobrania rtf.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2012-09-09 13:20:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2012-09-26 20:15:15)