"REWITALIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH WE WSI CHICHY, LUBIECHÓW, ŚLIWNIK I BOBRZANY - REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W CHICHACH I W LUBIECHOWIE- ETAP II obejmujący dostawę wyposażenia do świetlic wiejskich w Chichach, Lubiechowie, Śliwniku i Bobrzanach"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „REWITALIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH WE WSI CHICHY, LUBIECHÓW, ŚLIWNIK I BOBRZANY ”- REMONT ŚWIETLIC  WIEJSKICH W CHICHACH I W LUBIECHOWIE- ETAP II obejmujący dostawę wyposażenia  do świetlic wiejskich w Chichach, Lubiechowie, Śliwniku i Bobrzanach o wartości nieprzekraczającej 200.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert: 16 maja 2012r. do godzina 12:00

Dokumenty przetargowe ogólne:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „REWITALIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH WE WSI CHICHY, LUBIECHÓW, ŚLIWNIK I BOBRZANY ”- REMONT ŚWIETLIC  WIEJSKICH W CHICHACH I W LUBIECHOWIE- ETAP II obejmujący dostawę wyposażenia  do świetlic wiejskich w Chichach, Lubiechowie, Śliwniku i Bobrzanach"   - do pobrania rtf.

Ważne !!!  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dnia 14 maja 2012r. - do pobrania pdf /public/get_file.php?id=122433

SIWZ „REWITALIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH WE WSI CHICHY, LUBIECHÓW, ŚLIWNIK I BOBRZANY ”- REMONT ŚWIETLIC  WIEJSKICH W CHICHACH I W LUBIECHOWIE- ETAP II obejmujący dostawę wyposażenia  do świetlic wiejskich w Chichach, Lubiechowie, Śliwniku i Bobrzanach" - do pobrania rtf.

Ważna !!!  SIWZ Modyfikacja z 14 maja 2012r. - do pobrania rtf.

Specyfikacja  wyposażenia  sprzętu na potrzeby świetlic wiejskich w miejscowości: Lubiechów, Chichy, Śliwnik, Bobrzan  - do pobrania rtf.                  

Zał. nr 1 Oferta - do pobrania rtf.

Kosztorys ofertowy do wypełnienia załącznik do oferty - do pobrania rtf.  

Ważne !!! Zmodifikowany a dniu 14 maja 2012r.  kosztorys ofertowy do wypełnienia do załącznika ofery - do pobrania rtf.

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp - do pobrania rtf.

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 uzp - do pobrania doc.

Zał. nr 4 Oświadczenie osoby fizycznej - do pobrania rtf.

Zał. nr 5 Wykaz dostaw  - do pobrania rtf.

Zał. nr 6 Wzór umowy - do pobrania rtf.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA !!!

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 14 maja 2012r.  -   do pobrania rtf.

WAŻNE !!!

Zawiadomienie z dnia 14 czerwca 2012r.  o wyborze najkorzystniejszej ofert - do pobrania rtf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2012-05-03 07:59:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2012-06-14 20:31:30)