Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ?Rewitalizacja świetlic wiejskich we wsi Chichy, Lubiechów Śliwnik i Bobrzany? ? Remont świetlic wiejskich w Chichach i w Lubiechowie, etap I"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „„Rewitalizacja świetlic wiejskich we wsi Chichy, Lubiechów Śliwnik i Bobrzany” – Remont świetlic wiejskich w Chichach i w Lubiechowie, etap I" o wartości nieprzekraczającej 5.000.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert: 11 kwietnia  2012r. godzina 12:00

Dokumenty przetargowe ogólne:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym „„Rewitalizacja świetlic wiejskich we wsi Chichy, Lubiechów Śliwnik i Bobrzany” – Remont świetlic wiejskich w Chichach i w Lubiechowie, etap I" - do pobrania rtf.

SIWZ „„Rewitalizacja świetlic wiejskich we wsi Chichy, Lubiechów Śliwnik i Bobrzany” – Remont świetlic wiejskich w Chichach i w Lubiechowie, etap I" - do pobrania rtf.

Zał. nr 1 Oferta - do pobrania rtf.

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp - do pobrania rtf.

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 uzp - do pobrania doc.

Zał. nr 4 Oświadczenie osoby fizycznej - do pobrania rtf.

Zał. nr 6 Wykaz osób - do pobrania doc.

Zał. nr 5 Doświadczenie Zawodowe - Wykaz robót - do pobrania rtf.

Zał. nr 7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - do pobrania doc

Zał. nr 8 Wzór umowy - do pobrania rtf.

Dokumentacja techniczna:

I. Remont świetlicy wiejskiej w Chichach  /Opis Techniczny/ - do pobrania pdf.

Szczegółowa  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  -  do pobrania pdf.

Przedmiar robót -     (strona tytułowa) I do pobrania pdf.        II do pobrania pdf.     

Zestawienie powierzchni - do pobrania pdf.

Rys. 1 Inwentaryzacja - do pobrania pdf.

Rys. 2 Inwentaryzacja  - do pobrania pdf.

Rys. 3 Inwentaryzacja  - do pobrania pdf.

Rys. 4 Inwentaryzacja - do pobrania pdf.

Rys. 5 Inwentaryzacja - do pobrania pdf.

Remont rys.  - do pobrania pdf.

II. Remont świetlicy wiejskiej w Lubiechów  /Opis Techniczny/ - do pobrania pdf.

Szczegółowa Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - do pobrania pdf.

Przedmiar robót - I do pobrania pdf.    II do pobrania pdf.

Zestawienie powierzchni - do pobrania pdf.

Projekt Zagospodarowania terenu - do pobrania pdf.

Rys. 1 Inwentaryzacja - do pobrania pdf.

Rys. 2 Inwentaryzacja - do pobrania pdf.

Rys. 3 Inwentaryzacja - do pobrania pdf.

Rys. 4 Inwentaryzacja - do pobrania pdf.

Rys. 5 Inwentaryzacja - do pobrania pdf.

Remont rys. - do pobrania pdf.

WAŻNE !!!

OGŁOSZENIE Z DNIA 29.05.2012R. O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERT !!!     -    do pobrania pdf.

SPROSTOWANIE Z DNIA 30.05.2012R. OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  -   do pobrania pdf.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2012-03-23 19:21:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2012-05-30 20:10:18)