Gmina Małomice przetarg niograniczony na świadcznie usługi "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu systemowego pn.? Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkoły podstawowej? w gminie Małomice?

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu systemowego pn.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkoły podstawowej” w gminie Małomice”   o wartości nieprzekraczającej  200.000 EUR

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67- 320 Małomice

Termin składania ofert: 30.01.2012r. godzina 13:45

Ogłoszenie   zamówienia publicznego  - do pobrania pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 20.01.2012r. - do pobrania pdf.

SIWZ „„Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu systemowego pn.” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkoły podstawowej” w gminie Małomice”  - do pobrania

Zał. nr 1 Oferta -  do pobrania

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp -do pobrania

Zał, nr. 3 Oświadczenie art. 24 uzp - do pobrania

Zał. nr 4 Wykaz osób -  do pobrania

Zał, nr 5 Oświadczenie osoby fizycznej - do pobrania

Zał. nr 6 Wzór umowy  zlecenia - do pobrania

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  - do pobrania 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2012-01-19 23:45:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2012-01-31 12:12:23)