Zamawiający Gmina Małomice. Przetarg nieograniczony "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwniku, gm. Małomice"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwniku, gm. Małomice  o  wartości nieprzekraczającej 4.845.000 EUR 

Dokumenty przetargowe"    

UWAGA !!! Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty /wykonawcach których ofert została odrzucone ......   - pobierz pdf 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwniku, gm. Małomice"  -   do pobrania pdf.

1. SIWZ   Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwniku, gm. Małomice"  -  do pobrania doc.

Zał. nr 1 Oferta - do pobrania doc.

Zał. nr 2 Wykaz robót - do pobrania doc.

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 22 i 24 uzp  - do pobrania doc.

Zał. nr 4 Wykaz kierownictwa  - do pobrania doc.

Zał. nr 5 Wzór umowy - do pobrania doc.

Zał. nr 6 Podwykonawcy - do pobrania doc.                                  

Dokumentacja techniczna

Branża budowlana -  do pobrania zip.

Branża elektryczna -  do pobrania zip.

Branża sanitarna   -  do pobrania zip.

Specjalistyczna Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna -  do pobrana pdf. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   branża budowlano-sanitarna - do pobrania doc.  

 

UWAGA !!! Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty /wykonawcach których ofert została odrzucone ......   - pobierz pdf 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2010-10-25 21:00:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2010-11-18 17:15:45)