Gmina Małomice Dowozy w roku szkolnym 2010/2011 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków i Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Dowozy w roku szkolnym 2010/2011 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków i Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach"  o  wartości nieprzekraczającej 217.000 EUR  

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice. 

Termin skladania ofert: 20.08.2009r.    24.08.2010 godzina 12:00

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu  - do pobrania  format pliku pdf   

Zmiana ołgłoszenia o przetargu z dnia 16.08.2010r - do pobrania format pliku pdf    UWAGA !!! 

Zmiana ogłoszenia o przetargu z dnia 19.08.2010r. do pobrania plik  pdf  UWAGA !!!! 

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz z załącznikami -   do pobrania w formacie rtf    

Zapytania do SIWZ z dnia 17.08.2010r.   do pobrania w formacie doc.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do podrania plik pdf

 

Wytworzył:
W.Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2010-08-12 20:44:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2010-08-26 17:42:32)