Zamawiający Miejski Zakład gospodarki komunalnej w Małomicach - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu do gospodarki komunalnej i jego sfinansowanie poprzez umowę leasingu.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego  na dostawę fabrycznie nowego sprzętu do gospodarki komunalnej i jego sfinansowanie poprzez umowę leasingu.

Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach, ul. Piastowska 19,  67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 30.04.2010r. godzina 10:00

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 1 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 2 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 3 - do pobrania

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Odpowiedź  na zapytanie z dnia 23 kwietnia 2010r. - odpowiedź do pobrania pdf.

2. Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ z dnia 26 kwietnia 2010r.  - odpowiedź do pobrania  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSRNIJSZEJ OFERTY -  do pobrania

Wytworzył:
A.Feliński
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2010-04-22 23:07:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2010-05-13 00:30:00)