Z dnia 20_04_2010r_Gmina Małomice - przetarg nieograniczony na realizacje zadania Świadczenie usług tutora sieci wsparcia Ekonomii Społecznej Dyrektora merytorycznego projektu: "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego  na wykonanie usługi:  Świadczenie usług tutora sieci wsparcia Ekonomii Społecznej – Dyrektora merytorycznego projektu: „Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 28.04.2010r. godzina 11:00

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 1 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 2 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 3 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 4 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 5 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 6 - do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu     -    do pobrania   !!!!!!

Wytworzył:
M.sendecka
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2010-04-20 23:28:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2010-04-30 21:17:55)