Remont Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Małomicach

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego  na wykonanie usługi  "Remont Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Małomicach"

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 08.02.2010r.

    

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 1 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 2 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 3 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 4 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 5 - do pobrania

KOSZTORYSY  i SWIOR

Kosztorys ofertowy - do pobrania

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót   -  do pobrania 

WNIOSKI I ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytanie z dnia 199.01.2010r.     - do pobrania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - do pobrania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - do pobrania

Wytworzył:
J. Grzelak
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2010-01-18 20:02:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2010-03-03 08:15:46)