Gmina Małomice - Przetarg nieograniczony na "Udzielenie Gminie Małomice kredytu długoterminowego w wysokości 446 180 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zgodnie z załączoną Uchwałą NR XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 10 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Rozwoju".

Ogłoszenie o  zamówieniu publicznym  na "Udzielenie Gminie Małomice kredytu długoterminowego w wysokości 446.180zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zgodnie z załączoną Uchwałą Nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 10 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego " o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej  206.000 EUR.  

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 28.11.2008r

DOKUMENTY - DO POBRANIA 

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Uchwała Nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 10 października 2008r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego  - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania 

Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 - do pobrania

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - do pobrania

Formularz oferty:  Część I  - do pobrania;  Część II - do pobrania

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  -  do pobrania  

 

 

OGŁOSZENIE O UNIWAŻNIENIu PRZETARGU -do pobrania

Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

Wytworzył:
Wincenty Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2008-11-12 07:46:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2008-12-05 14:07:09)