Uchwala Nr II/4/2006 R.M w Małomicach z dn. 06.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice