Uchwała Nr XI/66/2003 R.M w Małomicach z dn. 23.X.2003 r. w spr. zmian w uchwale Nr IX/54/2003