Uchwała Nr IX/54/2003 R.M w Małomicach z dn. 18 lipca 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy