Gmina Małomice - Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Małomice w wysokości 289 586 zł"

Ogłoszenie o  zamówieniu publicznym  na "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Małomice w wysokości 289 586 złotych" Wartości szacunkowa zamówienia nie przekraczającej  206.000 EUR.  

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 03.06.2008r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Modyfikacja SWIZ - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania

Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 - do pobrania

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - do pobrania

Formularz oferty -  do pobrania

Odpowiedzi na żapytania i wnioski - do pobrania

Wytworzył:
Burmistrz Małomice - Małgorzata Sendecka
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2008-05-21 11:46:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2008-06-01 23:46:09)