Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach - Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi "Przygotowanie i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego  na wykonanie usługi  "Przygotowanie i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach"

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach, Ul. Konopnickiej 7,  67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 11.01.2008r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 1 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 2 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 3 - do pobrania

Załącznik do SIWZ nr 4 - do pobrania

Wytworzył:
Ewa Koszewska
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2008-01-04 16:23:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2008-01-04 16:44:38)