Gmina Małomice - Przetarg nieograniczony na realizację zadania "Dowożenie i odwożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Małomice."

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego  na realizację zadania "Dowożenie i odwożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Małomice."

Termin składania ofert: 27.08.2007r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania

Wytworzył:
Wincenty Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2007-08-20 10:38:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2007-08-30 18:00:45)