Gmina Małomice - Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej ul. Leśna, Mickiewicza w Małomicach".

Ogłoszenie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Leśna, Mickiewicza w Małomicach".

Termin składania ofert: 28.08.2007r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania

Projekt budowlany: 

Projekt budowlany - część opisowa - do pobrania

Projekt budowlany - część rysunkowa - do pobrania

Kosztorys ofertowy - do pobrania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  -  do pobrania

Wytworzył:
Wincenty Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2007-08-08 21:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2007-08-09 00:03:59)