Gmin Małomice - Przetarg nieograniczony na realizację zadania "Stawiamy na sport w gminie - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Małomicach"

Ogłoszenie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację projektu "Stawiamy na sport w gminie - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Małomicach".

Termin składania ofert: 7.08.2007r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania

Projekt budowlany:  - do pobrania

Kosztory ofertowy - do pobrania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  -  do pobrania

 

ZAPYTANIA I WNIOSKI:

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16 lipca 2007r. - do pobrania

Odpowiedź na zapytanie z dnia 27 lipca 2007.  - do pobrania

Odpowiedź na zapytanie z dnia 11 lipca 2007r. - do pobrania

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2007-07-17 21:49:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2007-08-03 13:27:51)