Budżet gminy na 2018 r.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2018 rok.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Leśniewicz
(2019-06-04 15:11:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Wytworzył:
Barbara Kurowska
(2019-03-29)
Udostępnił:
Barbara Kurowska
(2019-03-29 11:16:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2018 roku
Wytworzył:
Barbara Kurowska
(2018-11-05)
Udostępnił:
Barbara Kurowska
(2018-11-05 11:39:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze 2018 roku
Wytworzył:
Barbara Kurowska
(2018-11-05)
Udostępnił:
Barbara Kurowska
(2018-11-05 12:01:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Uchwała budżetowa na 2018 rok
Wytworzył:
Barbara Kurowska
(2018-11-05)
Udostępnił:
Barbara Kurowska
(2018-11-05 11:40:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.
Wytworzył:
Barbara Kurowska
(2018-11-05)
Udostępnił:
Barbara Kurowska
(2018-11-05 11:39:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Projekt budżetu gminy na 2018 rok
Wytworzył:
Barbara Kurowska
(2018-11-05)
Udostępnił:
Barbara Kurowska
(2018-11-05 11:31:35)
Ostatnio zmodyfikował: